"Under eget tag"

100 års historie

Opgaven: Formidling af 100 års historie

I foråret 2010 bliver vi, på Arbejdermuseet i København, præsenteret for et lille snævert gennemgangsrum mellem den flotte festsal og resten af bygningen. Rummet skal renoveres og så sidenhen bruges til at formidle 100 års historie om arbejdernes første forsamlingsbygning. De fleste der besøger Arbejdermuseet i dag tænker ikke over at at de faktisk går rundt i den gamle fredet forsamlingsbygning. Det bliver vores opgave at fortælle historien.

Løsningen: 18 billeder – 18 historier

Med titlen “ Under Eget Tag – Arbejdernes første forsamlingsbygning” vælger vi at fortælle 100 års historie på en åben og enkel måde ved at lade 18 fotografier fra arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv være afsæt for hver sin historie. Så foruden ideen om at et billede rummer mere end 1000 ord, så skal denne form også kommunikere at der selvfølgelig gemmer sig mange flere historier til dette hus…her er bare 18 af dem.

Installationen består af to røde touchborde placeret ved siden af hinanden i et rødt rum. Skærmbilledet på hvert bord består af 9 sort/hvide fotografier. Ved første øjekast opleves billederne renset for formidling. Ideen er at publikum derved motiveres til at se og opleve billederne udfra deres egen visuelle aflæsning.

Denne tilgang til formidlingen afføder installationens narrative form og interaktive logik. Når man trykker på et billede, får man titel på filmen og et afspilnings ikon dukker frem. MEN samtidigt dukker der også et spørgsmål op på et billede der er placeret samme sted på skærmen på bordet ved siden af. Her gemmer der sig nemlig en fortælling, der handler om samme tema, men dog en helt anden historie. Således hænger alle historier sammen på de to borde i 9 temaer. Når to således knyttede historier afspilles samtidigt, bliver begge touchskærme røde og deres tema dukker frem.

I lyddesignet er der arbejdet med et kakafonisk lydbillede. Ideen er jo, at fortællinger netop intervenerer med hinanden. De 18 historier er jo en del af samme fortælling, og således må brugerne gerne blive opmærksom på andre spor i fortællingen. Det er en del af oplevelsen – og her bruger vi lyden aktivt, for at gøre opmærksom på det.

Selve rummet er designet i samarbejde med museets scenograf. Et rødt i rødt farveprincip er blevet fuldt. Således er der rød tekst på rød væg. Røde touchborde og et rødt grafisk skærmdesign.