Museum – et åbent cinematisk rum

Biografens rum er en konstruktion designet til den klassiske filmoplevelse. Her forsvinder publikum ind i filmens univers og efterlader deres kroppe siddende nede i mørket i den bløde stol. Men hvad sker der, når vi skifter biografens rum ud med museets rum?

På museet er publikum i bevægelse gennem rummene, og således er filmoplevelsen ikke kontrolleret på samme måde som i biografens rum, der understøtter den totalt styrede, fortløbende og tidsbegrænset narration. Publikum mister simpelthen plottet i klassisk forstand, men i stedet kan de inddrages i at udfolde fortællingen således at den forskyder sig og forgrener sig i flere lag af betydninger. Muligheden for at arbejde med denne sprængte filmform er det vi kalder museets åbne cinematisk rum.

Og museerne har det stof, der skal til. Deres arkiver og samlinger indholder masser af vigtige og vedkomne fortællinger, der venter på at blive fortalt. Her gemmer der sig et indhold og en substans af store historier og små personlige fortællinger. Dykker man ned i materialet opdager man netop sammenhænge og forbindelser, som hvis man følger dem, bliver til myriader af historier.

Åbner museet muligheden for disse fortællinger kræver det anderledes fortællestrukture, der springer de klassiske berettermodeller. Vi ser klart museet som et seriøst alternativ til biografens rum og en spændende platform for at arbejde med et anderledes filmsprog.

Lad os forstille os at filmfolk og museumsfolk gik sammen i større filmprojekter. Lad os forstille os, at et museumsbesøg kunne være en udvidet filmisk oplevelse. Og det behøver ikke at gå ud over selve formidlingen, tvært i mod kan et øget fokus på kvaliteten af filmene løfte oplevelsen. Museet må godt være et sted, hvor publikum bliver udfordret både hvad angår indhold, form og teknologi.

Disse noter er skrevet på baggrund af vores arbejde med filmprojekter som “Korridorrerne” produceret til tilbygningen.dk til Thorvaldsens Museum, “En dag på fabrikken” produceret til Nationalmuseet Brede Værk og “Under eget Tag” produceret til Arbejdermuseet. Læs om projekterne under cases.